Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on antaa tietoa potilaan/asiakkaan oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan/asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja tämän lisäksi hän avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Yrityksemme potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa potilasta/asiakasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta/asiakasta selvittämään ongelmaansa saamaansa palveluun liittyen. Potilasasiamies ei ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko, eikä hän toimi potilaan/asiakkaan asiamiehenä, eikä edusta tätä tuomioistuimessa. Toimintaa ohjaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Mielen hyvinvointi – Ahola & Talonen on nimennyt potilasasiamiehekseen Essi Oksasen. Potilasasiamies hoitaa myös yrityksen sosiaaliasiamiehen tehtävät. Lain mukaan nämä tehtävät voivat olla saman henkilön vastuulla.

Potilasasiamiehen yhteystiedot:

Essi Oksanen
puh: 041-702 07 38
sähköposti: potilasasiamies@mielenhyvinvointia.fi