Psy­ko­te­ra­pia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on ihmisläheistä, tulevaisuuteen suuntaavaa ja asiakkaan omia voimavaroja tukevaa.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa tuetaan asiakasta katsomaan tulevaisuuteen ja keskittymään positiivisiin asioihin elämässään. Asiakasta tuetaan suuntaamaan pienin askelin kohti riittävän hyvää tulevaisuutta hänen itse määrittelemiensä tavoitteiden mukaisesti.

Ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan voi hakeutua minkä tahansa mieltä painavan asian vuoksi. Syitä terapiaan hakeutumiselle ovat esimerkiksi masennus, ahdistus, työuupumus, erilaiset elämän kriisit, tunne-elämän ja vuorovaikutuksen haasteet tai selittämätön paha olo.

Tarjoamme psykoterapiaa opintojen ohella opiskelijahintaan

Sari Talonen opiskelee ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin yhteistyössä järjestämässä koulutusohjelmassa. Aikaisemmalta koulutukseltaan Sari on sairaanhoitaja ja seksuaaliterapeutti. Työkokemusta hänellä on sekä mielenterveys- että päihdetyöstä, lastensuojelutyöstä sekä maahanmuuttajien parissa tehtävästä mielenterveystyöstä. Terapeuttina Sari on läsnäoleva ja luotettava. Hänelle on tärkeää luoda hyvä luottamuksellinen suhde asiakkaan kanssa. Vastaanotolla on lupa puhua myös kaikista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Tarjoamme nyt psykoterapiaa opiskelijahintaan 45e/45min. Aikoja sovitusti myös iltaisin.