Maahanmuuttajat ja mielenterveys

Maahanmuutajien parissa tehtävä mielenterveystyö on erikoisosaamistamme. Olemme tehneet töitä eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa, joilla mielenterveyden haasteet vaikeuttavat integroitumista ja vaikuttavat arjesta selviytymiseen.

Mielenterveystyötä maahanmuuttajille

Maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveystyöhön on hyvä panostaa, koska näin ehkäisemme myös muita terveyteen- ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Työskentelyssä on syytä huomioida mm. se, että maahanmuuttajilla on hyvin erilaiset taustat ja toisissa kulttureissa ei tunneta käsitettä mielenterveys. Mielenterveyden haasteet voidaan kokea fyysisinä ja niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa.

Meillä on pitkä kokemus siitä, miten mielenterveyteen liittyviä asioita on hyvä käsitellä maahanmuuttajien kanssa. Olemme työskennelleet erilaisista mielenterveysongelmista kärsivien maahanmuuttajien parissa ja tottuneet toimimaan tulkin välityksellä.

Yksilötyön lisäksi olemme suunnitelleet ja toteuttaneet maahanmuuttajille suunnattua ryhmätoimintaa, jossa on puhuttu mielen hyvinvoinnista ja mielenterveysongelmista. Olemme myös kouluttaneet maahanmuuttajien parissa työskenteleviä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Kauttamme voit saada sairaanhoitaja – sosionomi työparina toteutettavaa maahanmuuttajille suunnattua mielenterveystyötä. Palvelun voi tilata kuka tahansa ja se on mahdollista toteuttaa ostopalveluna. Yksilöllinen tuki voi myös vähentää terveydenhuollon kustannuksia, kun mm. päivystys- ja terveysasema käynnit vähenevät ja asiakas saa oikeanlaista ja oikealla tavalla kohdennettua apua.

Meiltä voit tilata myös koulutuspaketteja maahanmuuttajatyöstä

Voimme myös suunnitella ja toteuttaa teille maahamuuttajien ryhmätoimintaa, jossa mielenterveyteen liittyviä asioita käsitellään kulttuuriset tekijät huomioiden.