Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa avio- tai avopuolisot miettivät eroa tai pohtivat eron jälkeisiä asioita. Sovittelu on tarkoitettu eroasioiden kanssa painiville lapsiperheille, jotka kokevat tarvitsevansa ulkopuolista apua erilaisiin ongelmallisiin tilanteisiin. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, jossa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen

Sovittelun avulla halutaan helpottaa perheen elämää riippumatta siitä, päätyvätkö puolisot eroon. Sovittelua voidaan hyödyntää myös silloin, kun erosta on kulunut pitkäkin aika. Joskus lasten asioista sopiminen voi olla vaikeaa vielä vuosienkin erillään asumisen jälkeen. Sovittelussa kiinnitetään erityistä huomiota lasten asemaan ja tilanteeseen perheessä ja siihen, että lapset voivat säilyttää hyvät suhteet kumpaankin vanhempaansa eron jälkeen.

Perheasioiden sovittelu on aluehallintoviraston myöntämän luvan varaista toimintaa. Perheasioiden sovittelusta säädetään avioliittolain 5 luvussa ja sosiaalihuoltolain 17 §:ssä. Avioliittolain mukaan perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on ensi sijassa pyrittävä ratkaisemaan perheenjäsenten keskinäisissä neuvotteluissa ja sopimuksella.

Therese Ahola opiskelee tällä hetkellä perheasioiden sovittelijaksi ja valmistuu opinnoistaan 11/2019.