Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut

Tuotamme mielenterveys- ja sosiaalipalveluja yksityisille henkilöille, kuntiin ja yrityksiin koko Varsinais-Suomen alueella.

Mielenterveyspalveluihimme kuuluvat erilaiset terapiapalvelut, sekä mielenterveystyö. Sosiaalipalveluihimme kuuluvat mm. lastensuojelulain- ja sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, sekä ammatillinen tuihenkilötoiminta.

Terapia- ja mielenterveyspalvelut

Ly­hyt­te­ra­pia

Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

Lisää »

Sek­suaa­li­te­ra­pia

Seksuaaliterapiassa käsitellään keskustelun avulla seksuaalisuutta ja ihmissuhteita monipuolisesti, jokaisen asiakkaan omat lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.

Lisää »

Psy­ko­te­ra­pia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on ihmisläheistä, tulevaisuuteen suuntaavaa ja asiakkaan omia voimavaroja tukevaa.

Lisää »

Maahanmuuttajat ja mielenterveys

Maahanmuutajien parissa tehtävä mielenterveystyö on erikoisosaamistamme. Olemme tehneet töitä eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa, joilla mielenterveyden haasteet vaikeuttavat integroitumista ja vaikuttavat arjesta selviytymiseen.

Lisää »

Krii­siapu

Elämä voi muuttua silmänräpäyksessä onnettomuuden, väkivallan, sairauden, kuoleman, eron tai muun menetyksen myötä. Myös vaikea perhetilanne voi aiheuttaa pitkittyneen kriisitilanteen.

Lisää »

Tukea arkeen

Tarvitsetko sinä tai läheisesi apua mielenterveysongelmiin? Kaipaatko keskusteluapua kotiin? Viekö masennus tai muut mielenterveyden haasteet voimat, etkä jaksa hoitaa tarvittavia asioita?

Lisää »

Sosiaalipalvelut

Per­he­työ

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa. Perhetyöllä edistämme kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvointia ja tuemme itsenäistä selviytymistä.

Lisää »

Am­ma­til­li­nen tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­ta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa. Tarjoamme tukihenkilötoimintaa myös aikuisille mielenterveysasiakkaille.

Lisää »

Mie­len­ter­veys­työ so­siaa­li­palve­luis­sa

Kauttamme saat moniammatillista tukea aikuisille asiakkaille, joilla on mielenterveyden haasteita. Yksilöllinen tuki tukee kuntoutumista, sekä arjen hallintaa, ja auttaa sitoutumaan muihin palveluihin.

Lisää »

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lapsiperheen vanhemmat miettivät eroa tai pohtivat eron jälkeisiä asioita. Sovittelua voidaan hyödyntää, kun asioista ei päästä sopuun ilman ulkopuolista apua.

Lisää »