Mielen hyvinvointi

Mielenterveys- ja sosiaalipalveluja ammattitaidolla juuri sinulle.

Palveluihimme kuuluvat kunnille tarjottavat mielenterveys- ja sosiaalipalvelut, sekä yksityisille henkilöille tarjolla olevat kattavat terapiapalvelut!

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut

Terapia- ja mielenterveyspalvelut

Ly­hyt­te­ra­pia, sek­suaa­li­te­ra­pia, psy­ko­te­ra­pia, maa­han­muut­ta­jien mie­len­ter­veys­pal­ve­lut ja krii­si­työ.

Lisää »

Sosiaalipalvelut

Per­he­työ, am­ma­til­li­nen tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­ta, mie­len­ter­veys­työ so­siaa­li­pal­ve­luis­sa ja per­hea­sioi­den so­vit­te­lu.

Lisää »

Toimintaperiaate

Toimintamme perusta on asiakaslähtöisyys ja luottamuksellisuus. Näiden varaan on hyvä rakentaa. Toimintavalttimme on se, että olemme pieni toimija, jolle palveluiden laatu on ehdottoman tärkeää. Voit siis olla varma siitä, että tilaamasi palvelu toteutetaan vahvalla ammattitaidolla. Meillä on monipuolinen koulutustausta, sekä pitkän linjan työkokemus sosiaali- ja terveysalalta.