Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut kuntiin ja yrityksiin

 

 

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa.

Tarjoamme tukihenkilötoimintaa myös aikuisille mielenterveysasiakkaille.

Mielenterveystyö sosiaalipalveluissa
Mielenterveystyö sosiaalipalveluissa

Kauttamme saat moniammatillista tukea aikuisille asiakkaille, joilla on mielenterveyden haasteita.
Yksilöllinen tuki tukee kuntoutumista, sekä arjen hallintaa, ja auttaa sitoutumaan muihin palveluihin.

perhetyö
Perhetyö

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa.
Perhetyöllä edistämme kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvointia ja tuemme itsenäistä selviytymistä.

Mielenterveys- ja sosiaalipalveluja ammattitaidolla

Olemme turkulainen laadukkaisiin palveluihin panostava yritys.
Kauttamme saat ostopalvelusopimuksella juuri tarvitsemasi palvelut.
Palvelut räätälöidään tarpeenne mukaan.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

 

Tarjoamme seuraavia palveluja:

  • Mielenterveystyö sosiaalipalveluissa
  • Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö
  • Ammatillinen tukihenkilötoiminta
  • Sairaanhoitaja – sosionomi työparityö (lue lisää alta)
  • Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut
  • Lyhytterapia
  • Kriisityö
  • Seksuaalineuvonta

Teemme myös yritysyhteistyötä mm. lastensuojelupalveluita tuottavien yritysten kanssa. Meillä on pitkä kokemus lastensuojelun perhetyöstä ja muista sosiaalipalveluista.

Moni lastensuojelun piirissä oleva vanhempi hyötyy myös lyhytterapiasta. Vanhemman oma yksilöllinen tuki voi olla tie muutosten syntymiseen ja parempaan toimintakykyyn.

Toteutamme  kotikäyntejä ja tuemme asiakkaita vaikeissa elämäntilanteissa. Erityisosaamistamme ovat mielenterveyden haasteet ja monikulttuurinen työ.

 

Lue lisää maahanmuuttajien kanssa tehtävästä mielenterveystyöstä:

Maahanmuuttajat ja mielenterveys


Sairaanhoitajan ja sosionomin moniammatillinen työparityö

 

Hyväksi todettu palvelumuoto on sairaanhoitajan ja sosionomin yhteistyössä tekemä työparityö, jossa asiakas saa tarvitsemansa moniammatillisen tuen samalla kertaa. Voimme tavata asiakasta tarpeen mukaan sekä toimistolla, että kotona ja tukea häntä hänen haastavassa elämäntilanteessaan. Tämä työmuoto soveltuu hyvin myös maahanmuuttajille, joilla on mielenterveyden haasteita. Asiakkaan on mahdollista saada intensiivistä tukea, joka toimii muiden palveluiden rinnalla lähellä asiakasta. Näin mahdollistuu tehokkaampi apu, jolla voidaan ratkaista monta arjen ongelmatilannetta. 

Asiakkaalla ei tarvitse olla diagnoosia tullakseen asiakkaaksemme. Riittää, että hänellä on haasteellinen elämäntilanne, josta ei selviä omin voimin yli. Tilanne, jossa asiakkaalla on haasteita jaksamisensa kanssa, aiheuttaa yleensä ongelmien kasautumista, mikä osaltaan lisää psyykkistä kuormitusta. Kun asioista saa keskustella jonkun luotettavan ulkopuolisen henkilön kanssa, tilanne yleensä helpottuu. Samalla voimme tarjota tukea käytännön asioihin, kartoittaa lääkityksen tarvetta, sekä tukea asiakasta muiden palveluiden käytössä. Mielenterveyspalveluihin sitoutuminen voi myös joskus olla vaikeaa pitkien etäisyyksien takia. Tällöin kotona tehtävä työ on hyvä vaihtoehto.